Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους δημότες μας για τους δημοτικούς ανταποκριτές που έχουν οριστεί με την απόφαση 318/6-8-2020 Δημάρχου (Α.Δ.Α. 6Ν80Ω1Ρ-8ΦΒ) με την ανάρτηση της στους πίνακες ανακοινώσεων, στα καφενεία και σε χώρους που έχουν πρόσβαση οι πολίτες έτσι ώστε να γίνει γνωστή η υπηρεσία αυτή που προσφέρουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Δ. Καμπούρης

Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής,
Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
ΚΕΠ και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Δήμου Ρόδου

NO COMMENTS