Ως Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρόδου, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας πως μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες καταχώρησης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω των Κ.Ε.Π., πέρα της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας με χρήση των κωδικών e-Banking. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκδίδουν μόνοι τους ηλεκτρονικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν σε κάποιο ΚΕΠ μέσω της ενιαίας ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Επίσης τα αιτήματα για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, των δαπανών ατομικών αιτημάτων όπως είναι για Οπτικά, Ειδικής Αγωγής, Εξόδων Μετακίνησης Θαλασσαιμικών, Εξόδων Μετακίνησης Αιμοκαθαρούμενων, που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μόνοι τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxis net, θα μπορούν πλέον όσοι δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες να τις υποβάλουν και μέσω των Κ.Ε.Π.
Τέλος και η υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ. που υποβάλετε ηλεκτρονικά από τους πολίτες με τους κωδικούς του taxis net, δίνετε πλέον η δυνατότητα να υποβάλλονται και μέσω των Κ.Ε.Π. καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης του (myKEPlive).

2021-03-31 Οι πολίτες προγραμματίζουν άμεσα και με ακριβεία την επίσκεψη τους στα ΚΕΠ μέσα από το rantevou kep gov gr (3)

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Δ. Καμπούρης
Αντιδήμαρχος
Διοικητικής Εξυπηρέτησης
του Πολίτη, ΚΕΠ και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Δήμου Ρόδου

NO COMMENTS