Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2017
Αρχείο._26_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/06/2017
Αρχείο.25_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/05/2017
Αρχείο.24_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/05/2017
Αρχείο._23_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/05/2017
Αρχείο._22_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2017
Αρχείο._21_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/05/2017
Αρχείο.20_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/05/2017
Αρχείο._19_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/04/2017
Αρχείο._18_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2017
Αρχείο._17_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/04/2017
Αρχείο._16_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/04/2017
Αρχείο._15_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/03/2017
Αρχείο._13_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/03/2017
Αρχείο._14_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2017
Αρχείο._12_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/03/2017
Αρχείο._11_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2017
Αρχείο._10_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/02/2017
Αρχείο._9_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2017
Αρχείο._8_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/02/2017
Αρχείο7_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2017
Αρχείο._6_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2017
Αρχείο._5_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/01/2017
Αρχείο._4_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/01/2017
Αρχείο._3_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/01/2017
Αρχείο._2_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη