Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/09/2017
Αρχείο42_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/09/2017
Αρχείο41_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/09/2017
Αρχείο.-40_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2017
Αρχείο.-38_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2017
Αρχείο.-39_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/08/2017
Αρχείο.-37_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2017
Αρχείο._36_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/08/2017
Αρχείο.-35_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/07/2017
Αρχείο.-34_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/07/2017
Αρχείο._33_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2017
Αρχείο._32_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/07/2017
Αρχείο._31_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2017
Αρχείο.30_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/06/2017
Αρχείο._29_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2017
Αρχείο._28_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/06/2017
Αρχείο.27_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2017
Αρχείο._26_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/06/2017
Αρχείο.25_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/05/2017
Αρχείο.24_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/05/2017
Αρχείο._23_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/05/2017
Αρχείο._22_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2017
Αρχείο._21_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/05/2017
Αρχείο.20_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/05/2017
Αρχείο._19_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/04/2017
Αρχείο._18_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη