Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής

  0
  9

  14/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_40_2021.xlsx

  29/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_39_2021.xlsx

  28/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_38_2021.xlsx

  23/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_37_2021.xlsx

  22/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  24-09-2021.xlsx

  13/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_34_2021.xlsx

  31/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_33_2021.xlsx

  26/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_32_2021.xlsx

  06/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_31_2021.xlsx

  28/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_30_2021.xlsx

  20/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_29_2021.xlsx

  30/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_28_2021.xlsx

  29/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_27_2021.xlsx

  28/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_26_2021.xlsx

  22/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25_2021.xlsx

  11/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_24_2021.xlsx

  09/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_23_2021.xlsx

  07/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_22_2021.xlsx

  03/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_21_2021.xlsx

  31/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_19_2021.xlsx

  28/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_20_2021.xlsx

  21/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_17_2021.xlsx

  18/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_18_2021.xlsx

  10/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_16_2021.xlsx

  28/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_15_2021.xlsx

  26/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14_2021.xlsx

  20/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_13_2021.xlsx

  16/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_12_2021.xlsx

  15/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11_20211.xlsx

  08/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_10_2021.xlsx

  30/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_09_2021.xlsx

  29/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_08_2021.xlsx

  12/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_7_2021.xlsx

  25/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο.Ε.-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-20211.xlsx

  19/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_5_2021.xlsx

  12/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-4_2021.xlsx

  09/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-3_2021.xlsx

  01/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-2_2021.xlsx

  25/01/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-1_2021.xlsx

  29/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-47_2020.xlsx

  15/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-46_2020.xlsx

  02/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-45_2020.xlsx

  27/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-44_2020.xlsx

  20/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-43_2020.xlsx

  18/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-42_2020.xlsx

  06/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-41_2020.xlsx

  30/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-40_2020.xlsx

  22/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-39_2020.xlsx

  20/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-38ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  13/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-37ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

  05/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

  30/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-35ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  16/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-34_2020.xlsx

  11/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-33_2020.xlsx

  04/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-32_2020.xlsx

  31/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-31_2020.xlsx

  24/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2.docx

  10/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

  30/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

  29/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

  24/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

  15/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

  11/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

  08/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf

  07/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-22_2020.pdf

  01/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-21_2020.xlsx

  30/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-20_2020.xlsx

  23/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-19ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  12/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-18_2020.pdf

  05/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-17_2020.pdf

  29/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-16_2020.pdf

  28/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-15_2020.pdf

  20/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf

  19/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-12_2020.pdf

  18/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-13_2020.pdf

  08/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-11_2020.pdf

  04/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-10_2020.pdf

  29/04/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-9_2020.xlsx

  14/04/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-8_2020.xlsx

  31/03/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-7_2020.pdf

  20/03/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  pinakas-6h-taktikh.pdf

  21/02/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-4_2020.pdf

  28/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-3_2020.pdf

  27/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-2_2020.pdf

  15/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-1_2020.pdf

  31/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-39_2019.pdf

  23/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-38_2019.pdf

  13/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-37_2019.pdf

  06/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-36_2019.pdf

  25/11/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-35_2019.pdf

  08/11/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-34_2019.pdf

  07/10/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  33h-oikonomikh.pdf