Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής

  0
  19

  29/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_50ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  27/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  49ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  21/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ_48ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  15/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_46ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  15/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_47ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  27/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_45ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  17/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-44ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  09/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  43ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  30/10/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  42η_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  25/10/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-41ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  04/10/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  40ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  26/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-39ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  21/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  38ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  07/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_37ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  31/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-34ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  25/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_36_2023.pdf

  09/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ_35ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  09/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_35ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΟΡΘΟ.pdf

  18/07/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-32ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  13/07/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ_31ης.pdf

  05/07/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-30ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  27/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-29ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  23/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ_28ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  21/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-26ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  19/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-27ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  14/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-25ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  02/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-24ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  26/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-23ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-Ο.Ε.pdf

  23/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-22ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  19/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-21ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  16/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-20ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  12/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-19ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  04/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-17ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  02/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-16ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

  28/04/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗΣ_15ης_ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  25/04/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  10/04/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  31/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ_12ης.pdf

  27/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΙΝΑΚΑΣ_11ης.pdf

  20/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_10_2023.xlsx

  16/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤ_ΠΙΝΑΚΑΣ_09ης.pdf

  08/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-8ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  24/02/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_07_2023.xlsx

  24/02/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-7ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  17/02/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  24/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗΣ_5ης_ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

  17/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  4ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  16/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  3ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  12/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤ_ΠΙΝΑΚΑ_02ης.pdf

  05/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  1ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

  29/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-44η.pdf

  27/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-43ης.pdf

  21/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-42ης.pdf

  09/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_41_2022.xlsx

  23/11/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_39_2022.pdf

  18/11/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_38_2022.pdf

  25/10/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-37ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  03/10/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  28/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_35_2022.pdf

  19/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-34ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  06/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-33ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  01/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_32_2022.pdf

  22/08/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_31_2022.pdf

  17/08/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_30_2022.pdf

  03/08/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_29_2022.pdf

  28/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_28_2022.xlsx

  26/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_27_2022.xlsx

  22/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_26_2022.xlsx

  15/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_25_2022.xlsx

  12/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_24_2022.xlsx

  27/06/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_23_2022.xlsx

  07/06/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_22_2022.xlsx

  27/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_21_2022.xlsx

  25/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_20_2022.xlsx

  17/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_19_2022.xlsx

  09/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_18_2022.xlsx

  18/04/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_16_2022.xlsx

  14/04/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_17_2022-1.xlsx

  12/04/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_15_2022.xlsx

  29/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_13_2022.xlsx

  22/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_12_2022.xlsx

  15/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_11_2022.xlsx

  14/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_10_2022.xlsx

  08/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_08_2022.xlsx

  28/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_07_2022.xlsx

  22/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_06_2022.xlsx

  21/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_05_2022-1.xlsx

  18/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_04_2022.xlsx

  14/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_03_2022.xlsx

  01/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_02_2022.xlsx

  24/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_01_2022.xlsx

  30/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_56_2021.xlsx

  28/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_55_2021.xlsx

  21/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_54_2021.xlsx

  16/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_53_2021.xlsx

  13/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_52_2021.xlsx

  30/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_51_2021.xlsx

  23/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_50_2021.xlsx

  22/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_49_2021.xlsx

  19/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_48_2021.xlsx

  16/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_46_2021.xlsx

  15/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_47_2021.xlsx

  05/11/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  45_2021.xlsx

  29/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_44_2021.xlsx

  26/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_43_2021.xlsx

  25/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_42_2021.xlsx

  21/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_41_2021.xlsx

  14/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_40_2021.xlsx

  29/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_39_2021.xlsx

  28/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_38_2021.xlsx

  23/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_37_2021.xlsx

  23/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_37_2021.xlsx

  22/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_36_2021.xlsx

  13/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_34_2021.xlsx

  31/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_33_2021.xlsx

  26/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_32_2021.xlsx

  06/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_31_2021.xlsx

  28/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_30_2021.xlsx

  20/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_29_2021.xlsx

  30/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_28_2021.xlsx

  29/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_27_2021.xlsx

  28/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_26_2021.xlsx

  22/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25_2021.xlsx

  11/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_24_2021.xlsx

  09/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_23_2021.xlsx

  07/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_22_2021.xlsx

  03/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_21_2021.xlsx

  31/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_19_2021.xlsx

  28/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_20_2021.xlsx

  21/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_17_2021.xlsx

  18/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_18_2021.xlsx

  10/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_16_2021.xlsx

  28/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_15_2021.xlsx

  26/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14_2021.xlsx

  20/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_13_2021.xlsx

  16/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_12_2021.xlsx

  15/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11_20211.xlsx

  08/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_10_2021.xlsx

  30/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_09_2021.xlsx

  29/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_08_2021.xlsx

  12/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_7_2021.xlsx

  25/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο.Ε.-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-20211.xlsx

  19/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_5_2021.xlsx

  12/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-4_2021.xlsx

  09/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-3_2021.xlsx

  01/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-2_2021.xlsx

  25/01/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-1_2021.xlsx

  29/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-47_2020.xlsx

  15/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-46_2020.xlsx

  02/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-45_2020.xlsx

  27/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-44_2020.xlsx

  20/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-43_2020.xlsx

  18/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-42_2020.xlsx

  06/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-41_2020.xlsx

  30/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-40_2020.xlsx

  22/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-39_2020.xlsx

  20/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-38ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  13/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-37ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

  05/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

  30/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-35ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  16/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-34_2020.xlsx

  11/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-33_2020.xlsx

  04/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-32_2020.xlsx

  31/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-31_2020.xlsx

  24/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2.docx

  10/08/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

  30/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

  29/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

  24/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

  15/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

  11/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

  08/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf

  07/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-22_2020.pdf

  01/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-21_2020.xlsx

  30/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-20_2020.xlsx

  23/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-19ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

  12/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-18_2020.pdf

  05/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-17_2020.pdf

  29/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-16_2020.pdf

  28/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-15_2020.pdf

  20/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf

  19/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-12_2020.pdf

  18/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-13_2020.pdf

  08/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-11_2020.pdf

  04/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-10_2020.pdf

  29/04/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-9_2020.xlsx

  14/04/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-8_2020.xlsx

  31/03/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-7_2020.pdf

  20/03/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  pinakas-6h-taktikh.pdf

  21/02/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-4_2020.pdf

  28/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-3_2020.pdf

  27/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-2_2020.pdf

  15/01/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-1_2020.pdf

  31/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-39_2019.pdf

  23/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-38_2019.pdf

  13/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-37_2019.pdf

  06/12/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-36_2019.pdf

  25/11/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-35_2019.pdf

  08/11/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ-34_2019.pdf

  07/10/2019

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  33h-oikonomikh.pdf