Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής

  0
  9

  20/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_29_2021.xlsx

  30/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_28_2021.xlsx

  29/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_27_2021.xlsx

  28/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_26_2021.xlsx

  22/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25_2021.xlsx

  11/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_24_2021.xlsx

  09/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_23_2021.xlsx

  07/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_22_2021.xlsx

  03/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_21_2021.xlsx

  31/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_19_2021.xlsx

  28/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_20_2021.xlsx

  21/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_17_2021.xlsx

  18/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_18_2021.xlsx

  10/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_16_2021.xlsx

  28/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_15_2021.xlsx

  26/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14_2021.xlsx

  20/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_13_2021.xlsx

  16/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_12_2021.xlsx

  15/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11_20211.xlsx

  08/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_10_2021.xlsx

  30/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_09_2021.xlsx

  29/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_08_2021.xlsx

  12/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_7_2021.xlsx

  25/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο.Ε.-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-20211.xlsx

  19/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΑΡΑΚ_5_2021.xlsx