Στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 25.09.2019 και ώρα 13:30 συνεδρίασε
η Επιτροπή Συντονισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας της Νότιας Ρόδου όπως αποφασίστηκε από την ολομέλεια των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων
Νότιας Ρόδου.

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.

• Ηλία Τσέρκη, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
• Νικόλαο Καραμαρίτη, Αντιδήμαρχο Λίνδου & Νότιας Ρόδου
• Θωμά Σωτρίλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας- Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριμνας
• Γεώργιο Τριάντο, Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής
• Σταύρο Ακκούρη, Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, ως εκπρόσωπος των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων της Νότιας Ρόδου.

Κατά την συνεδρίαση εξετάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία των ασθενοφόρων και των διακομιδών. Επίσης συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συνεργασίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού με άλλους φορείς, προκειμένου
να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και διαχρονική λύση.

Κατόπιν πολύωρης συζήτηση αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:
 Επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου, ως σταθμό πρώτων βοηθειών με 24ωρη λειτουργία.
 Μόνιμη παρουσία ασθενοφόρου για άμεση περισυλλογή βαρέως πασχόντων και τραυματιών από την ευρύτερη περιοχή για την άμεση διακομιδή στο Νοσοκομείο της Ρόδου.
 Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη νέα Διοίκηση της 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.

Για την Επιτροπή
Ηλίας Ι. Τσέρκης
Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου

NO COMMENTS