Σήμερα, 16 Ιουνίου 2022, συνεδρίασε στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Οικολογίας που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 29/07.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, με αποκλειστικό θέμα την αειφορία και την ορθή διαχείριση του νερού.
Το νερό είναι ένας ευαίσθητος και περιορισμένος φυσικός πόρος, απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής, την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ορθολογική διαχείρισή του περιλαμβάνει την εξοικονόμηση και την αποφυγή της εξάντλησής του, καθώς επίσης την προστασία του από τη ρύπανση και την αποφυγή αλλοίωσης της ποιότητάς του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων των μελών της Επιτροπής στην οποία παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Ι. Καμπούρης, ο κ. Θ. Μαρκουλής, λαϊκό μέλος ΔΣ ΔΕΥΑΡ, η Δρ. Δ. Χατζηδιάκου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ρόδου, η κα Α. Φατσέα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, ο Δρ.Β. Παπαβασιλείου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες και ο κ. Ν. Βενούτσος, Εκπρόσωπος Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δωδεκανήσου και οι οποίοι συμφώνησαν στο προσεχές διάστημα να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τα σχολεία και τον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου.
Η ύπαρξη του νερού στο περιβάλλον αποτελεί την προϋπόθεση όλων των δραστηριοτήτων του παρόντος και του μέλλοντος και το μέλλον μας είναι η νέα γενιά με την οποία θα συνεργαστούμε για την προστασία του και την ορθή διαχείρισή του.

 

NO COMMENTS