Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 του Ν. 4555/2018 για τη συγκρότηση επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, που προβλέπει ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιον του, θεμάτων της αρμοδιότητάς του», καθώς και ότι: «Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής»,
 2. Παρ. του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006, που αναφέρουν πως: «Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, οι οποίες μελετούν και εισηγούνται θέματα που συζητεί το συμβούλιο, προτείνονται από τις αντίστοιχες παρατάξεις», καθώς και ότι: «Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως»,
 3. Την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με την υπ’ αρ. 893/2019 απόφαση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου που περιλαμβάνει στα έργα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων «Την αναβάθμιση του συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη»,
 4. Τον ισχύοντα κανονισμό κυκλοφορίας οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη, όπως ψηφίστηκε και ισχύει,
 5. Την πρόθεση της δημοτικής αρχής για την προστασία και ανάδειξη του Μνημείου κατά τα πρότυπα της αναγνώρισής του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και του χαρακτηρισμού του ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
 6. Την ανάγκη εξορθολογισμού και επικαιροποίησης των ήδη υπαρχόντων αδειών, με στόχο τη τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών της διοίκησης,
 7. Τη διευκόλυνση των κατοίκων ως προς τη στάθμευση και την κίνηση στις περιοχές κατοικίας τους,
 8. Την ελαχιστοποίηση της παρουσίας οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής πόλης,
 9. Το εν εξελίξει σχέδιο της δημοτικής αρχής για τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας της Μεσαιωνικής πόλης σε ότι αφορά στην είσοδο οχημάτων, στη φύλαξή της, στην εικόνα της κτλ.
 10. Την με αρ. απόφαση: 046/2020, αρ. πρωτ.: 05/28.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΕ42Ω1Ρ-234), που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη,
 11. Τις από 4 και 9 Μαρτίου, 12 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2020, ανακοινώσεις/προσκλήσεις της συγκροτηθείσας Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη και ειδικότερα: α) Την ανακοίνωση/πρόσκληση με τίτλο: «Προσκόμιση Δικαιολογητικών Εισόδου στη Μεσαιωνική πόλη», β) Την ανακοίνωση/πρόσκληση με τίτλο: «Προσκόμιση Δικαιολογητικών Εισόδου Μονίμων Κατοίκων Μεσαιωνικής πόλης», γ) Την ανακοίνωση/πρόσκληση με τίτλο: «Προσκόμιση Δικαιολογητικών Εισόδου Οχημάτων Προμηθειών στη Μεσαιωνική πόλη Δήμου Ρόδου» και δ) Την ανακοίνωση/πρόσκληση με τίτλο: «Ενημέρωση Εισόδου στη Μεσαιωνική πόλη»,
 12. Την από 23 Μαρτίου και 2 Ιουνίου 2020 έντυπη ενημέρωση κατοίκων και ελεύθερων επαγγελματιών Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και την
 13. Την από 27 Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου,

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, εργαζόμενη συστηματικά και προσηλωμένα στην προστασία και ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης, αλλά και στην παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης μονίμων κατοίκων, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (υπερήλικες, ΑμεΑ), καθώς και στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις αρχές της δημοτικής αρχής Ρόδου, ανακοινώνει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι δικαίωμα εισόδου στη Μεσαιωνική πόλη, έχουν όλοι όσοι διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους και υπόκεινται στις κάτωθι κατηγορίες υπό τις κάτωθι περιγραφόμενες προϋποθέσεις:

 

 • Μόνιμοι κάτοικοι/ενοικιαστές: Η είσοδος και η έξοδό τους, επιτρέπεται από συγκεκριμένες πύλες ανά διεύθυνση διαμονής όλο το 24ωρο και ειδικότερα:
 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Παναγιάς, για διαμένοντες στις κάτωθι οδούς:

Κισθηνίου, Θησέως, πλατεία Πεισιδώρου.

Εναλλακτική Είσοδος (σε περίπτωση ανάγκης): Αγίου Ιωάννη – Έξοδος: Ακαντιάς.

 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Ακαντιάς, για διαμένοντες στις κάτωθι οδούς:

Πλατεία Διονυσίου, πλατεία Νικασύλου, πλατεία Κίμωνος, πλατεία Ναυσικάς, οδός Αρχιεπισκόπου Ευθυμίου, Φειδίου, Γαβαλά, Ταυρίσκου, Συμμίου, Ικάρου, Δωσιάδου, Κλεοβουλίνης, Κερκάθου, Δημοσθένους, Νικίου, Πραξοτέλους, Λαοκόνδος, Κίμωνος, Κλεισθένους, Μίνωος, Λυσίππου, Θεμιστοκλέους, Δημοκρίτου, Περικλέους, πλατεία Λεωνιδίου Ροδίου, Πυθαγόρα, Πλάτωνος, Σοφοκλέους, Ομήρου, Ακαντιάς.

Εναλλακτική Είσοδος (σε περίπτωση ανάγκης): Αγίου Ιωάννη – Έξοδος: Ακαντιάς.

 • Είσοδος: Αγίου Ιωάννη Έξοδος: Ακαντιάς, για διαμένοντες στις κάτωθι οδούς:

Αρχιεπισκόπου Ευθυμίου, Πυθαγόρα, πλατεία Κοντή, Ευριπίδου, Μιλτιάδου, Δεινοκράτους, Ευδόξου, Θουκυδίδου, Διοκλέους, Ανθέα, Σιμωνίδου, Αριστοφάνους, πλατεία Ακουσιλάου, πλατεία Δωριέως, Φιλητά, Αριστείδου, Πλάτωνος, Πλατεία Αθηνάς, πλατεία Σοφοκλέους, οδός Σοφοκλέους, Ομήρου, Αγίου Φανουρίου.

Εναλλακτική Είσοδος (σε περίπτωση ανάγκης): Αγίου Αθανασίου – Έξοδος: Αμπουάζ.

 • Είσοδος: Αγίου Αθανασίου – Έξοδος: Αμπουάζ, για διαμένοντες στις κάτωθι οδούς:

Ιπποδάμου, Ηρωδότου, Τιμαχίδας, Πεισάνδρου, Ηφαίστου, Επιχάρμου, Καλλιξένους, Ανδρονίκου, Αντιοθείου, Ζήνωνος, Εργείου, Μενεκλέους, Λυσίας, Αρχελάου, Ομήρου, Αντιφάνους, Αλκέου, Ξενοφώντος, Τιμοκρέοντος, Απολλωνίων, Ιεροκλέους, Εμ. Κουντή, Αλεξανδρίδου, πλατεία Αρίωνος, Αγίου Φανουρίου, Ηροδότου.

Εναλλακτική Είσοδος (σε περίπτωση ανάγκης): Αγίου Ιωάννη – Έξοδος: Ακαντιάς.

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Αρνάλδου, για διαμένοντες στις κάτωθι οδούς:

Ιπποτών, Ποσειδωνίου, Παναιτίου, Θεοφιλίσκου, Αγησάνδρου, Πολυδώρου, Ιππάρχου, Χάρητος, Λάχητος, Απελλού, πλατεία Ευδήμου, Αιόλου, Ερμού, πλατεία Μουσείου.

Εναλλακτική Είσοδος (σε περίπτωση ανάγκης): Αγίου Αθανασίου – Έξοδος: Σύμης.

 

 • Οχήματα προμηθευτών: Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται από συγκεκριμένες πύλες αποκλειστικά από τις 06:00 έως και τις 08:45 το πρωί. Σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου χρόνου αναμονής αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου/εξόδου.

Σε ότι αφορά στις πύλες Εισόδου-Εξόδου, είναι οι:

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Παναγιάς, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

Σωκράτους, πλατεία Ιπποδάμου, Εβραίων Μαρτύρων, οδός Πλάτωνος.

 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Παναγιάς, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

πλατεία Διονυσίου.

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Αμπουάζ, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

Σωκράτους, Ορφέως, Αγησάνδρου, Απελλού, Μενεκλέους, πλατεία Αριώνος, πλατεία Ευδήμου.

 

 • Οχήματα για προμήθειες/μεταφορά αντικειμένων επιχειρηματιών: Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται από συγκεκριμένες πύλες αποκλειστικά από τις 06:00 έως και τις 08:45 το πρωί. Σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου χρόνου αναμονής αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου/εξόδου.

Σε ότι αφορά στις πύλες Εισόδου-Εξόδου, είναι οι:

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Παναγιάς, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

Σωκράτους, πλατεία Ιπποδάμου, Εβραίων Μαρτύρων, οδός Πλάτωνος.

 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Παναγιάς, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

πλατείας Διονυσίου.

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Αμπουάζ, για την εξυπηρέτηση των περιοχών:

Σωκράτους, Ορφέως, Αγησάνδρου, Απελλού, Μενεκλέους, πλατεία Αριώνος, πλατεία Ευδήμου.

 

 • Οχήματα Επειγουσών Αναγκών/Αρχών: Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, Ασθενοφόρα και Στρατού, για την αντιμετώπιση επειγουσών/έκτακτων αναγκών και με στόχο την προστασία των πολιτών, έχουν πρόσβαση απ’ όλες τις πύλες εισόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες, κινούνται εντός της Μεσαιωνικής πόλης, μόνο με κατά περίπτωση άδεια.

 

 • Υπερήλικες, ΑμΕΑ, ασθενείς ή άτομα που συνδράμουν υπερηλίκους, ΑμΕΑ ή ασθενείς: Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται από συγκεκριμένες πύλες σύμφωνα με τη λίστα διαμονής των ιδίων ή των συγγενών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου (*Βλέπε παραπάνω περίπτωση μονίμων κατοίκων/ενοικιαστών).

 

 • Οχήματα delivery: Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται από συγκεκριμένες πύλες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και υπό την προϋπόθεση της σταδιακής μετάβασής τους στην ηλεκτροκίνηση εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η κίνηση delivery στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Μεσαιωνικής πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς/περιοχές: Ιπποτών, Σωκράτους, Ορφέως, Πλατεία Ιπποκράτους, πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, Αριστοτέλους και Πινδάρου.

 

 • Κατάστημα με έδρα τη Μεσαιωνική πόλη για delivery εκτός Μεσαιωνικής πόλης:

Είσοδος: Πύλη Αγίου Ιωάννη – Έξοδος: Αγίου Αθανασίου.

 

 • Κατάστημα εκτός Μεσαιωνικής πόλης για delivery εντός Μεσαιωνικής πόλης:
 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Αγίου Ιωάννη κίνηση από Εκάτωνος,
 • Είσοδος: Ακαντιάς – Έξοδος: Ακαντιάς, κίνηση από Εκάτωνος,
 • Είσοδος: Αγίου Αθανασίου – Έξοδος: Ακαντιάς και Παναγιάς,
 • Είσοδος: Αγίου Ιωάννη – Έξοδος: Ακαντιάς και Παναγιάς.

 

 • Οχήματα μεταφορών (πχ. μεταφορές/μετακομίσεις, φορτοταξί κτλ.): Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένες πύλες από τις 06:00 έως και τις 08:45 το πρωί και υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι κάτω από 3,5 τόνους μεικτό βάρος. Σε περίπτωση υπέρβασης του συγκεκριμένου ωραρίου, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου και εξόδου.

Σε ότι αφορά στις πύλες Εισόδου – Εξόδου, είναι οι:

 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Αρνάλδου.
 • Είσοδος: Σύμης – Έξοδος: Παναγιάς.
 • Εταιρίες ταχυμεταφορών (πχ. ταχυδρομεία): Η είσοδος και η έξοδός τους, επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένες πύλες από τις 06:00 έως και τις 08:45 το πρωί και από τις 15:00 έως και τις 16:00. Σε περίπτωση υπέρβασης του συγκεκριμένου ωραρίου, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου και εξόδου.

Σε ότι αφορά στις πύλες Εισόδου – Εξόδου, είναι οι:

 • Είσοδος: Ακαντιάς, Έξοδος: Αγίου Ιωάννη κίνηση από Εκάτωνος.
 • Είσοδος: Ακαντιάς, Έξοδος: Ακαντιάς, κίνηση από Εκάτωνος.
 • Είσοδος: Αγίου Αθανασίου, Έξοδος: Ακαντιάς και Παναγιάς.
 • Είσοδος: Αγίου Ιωάννη, Έξοδος: Ακαντιάς και Παναγιάς.
 • Άφιξη/Αναχώρηση επισκεπτών ξενοδοχειακών μονάδων: Η είσοδος και η έξοδος, θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα, για τα οποία θα δοθεί έγκριση κατόπιν εξέτασης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (θα υπάρξει σχετική αναλυτική Πρόσκληση), και τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόμος για τη μεταφορά επιβατών. Η είσοδος και η έξοδος, θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο κατά την άφιξη και αναχώρηση των επιβατών.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, καθώς και τα μέλη αυτής, διαβεβαιώνουν τους πολίτες, ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ωφελούν το σύνολο των πολιτών και επισκεπτών της Μεσαιωνικής πόλης και έχουν ως κατά περίπτωση στόχους:

α) Την αδήριτη ανάγκη προστασίας της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου,

β) Τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας εντός των τειχών, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της παρουσίας τους, αλλά και την ανάγκη εξυπηρέτησης των ιδίων και των τέκνων τους,

γ) Την εξυπηρέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών και της ελεύθερης αγοράς με σεβασμό στο Μνημείο, στους κατοίκους και στους επισκέπτες του,

δ) Την προστασία των πλακοστρώσεων και χαλικοστρώσεων της Μεσαιωνικής πόλης, τόσο για τη διατήρηση της μοναδικότητας του Μνημείου, όσο και για τη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος και της εξοικονόμησης των χρημάτων των πολιτών,

ε) Τη στήριξη των ευπαθών ομάδων (υπερήλικες, ΑμεΑ κτλ.), καθώς και

ζ) Τη σταδιακή περαιτέρω αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή της Μεσαιωνικής πόλης, με στόχο τη μετατροπή της σε παγκόσμιο πρότυπο σύγχρονης Καστροπολιτείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας, τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος, όσο και για τη διαδικασία παραλαβής και των έντυπων αδειών τους.

Για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή έκρινε πως απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά ή και επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία), συγκροτήθηκε κλιμάκιο δημοτικών υπαλλήλων, το οποίο θα επιβεβαιώσει το αληθές ή όχι των αιτήσεων, πριν τη λήψη της τελικής αποφάσεως χορήγησης ή μη της αδείας.

Σε κάθε περίπτωση στο σύνολο των ανωτέρω οδηγών, που θα τους επιτραπεί – βάσει των περιγραφομένων κριτηρίων – η είσοδος στη Μεσαιωνική πόλη, υποχρεούται να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και ιδιαιτέρως να μην αναπτύσσουν ταχύτητα.

Η τήρηση αυτών, θα ελέγχεται σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτιστικών Μνημείων, Υπηρεσίας Δόμησης και Πρόεδρος της Επιτροπής

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

NO COMMENTS