ΘΕΜΑ: Δημιουργία Παραρτήματος Κ.Ε.Π. Ανάληψης στην πόλη της Ρόδου

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στις συνοικίες της Ανάληψης, αλλά και του Άγιου Ιωάννη της πόλης μας, με αποτέλεσμα να είμαι δέκτης πολλών παραπόνων πολιτών, αφού λόγω αυτής της έλλειψης είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν είτε στο Κ.Ε.Π. στους Άγιους Αποστόλους, είτε στο Κ.Ε.Π. της Μητρόπολης,

προτείνεται η δημιουργία Γραφείου Κ.Ε.Π. Ανάληψης έτσι όπως περιγράφεται και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ αριθ. 3159/τ.Β΄/30.12.2011).

Το συγκεκριμένο Γραφείο Κ.Ε.Π. θα στεγαστεί στην οδό  Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 87, απέναντι από τον ιερό ναό του Αγ. Ιωάννη όπου λειτουργεί και το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου μας. Για αυτό το σκοπό έχουμε εξασφαλίσει την  υπ. αριθμό 20/ 10.03.2020 σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας με Θέμα ‘παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Ιατρείο του Αγίου Ιωάννη για τη Σύσταση Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Ανάληψης’.

Ο χώρος είναι κατάλληλος προκειμένου να λάβουμε τη σχετική έγκριση λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφού είναι  προσβάσιμος στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Επίσης, ο χώρος είναι σε καλή κατάσταση και παράλληλα διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το κόστος δημιουργίας του Γραφείου Κ.Ε.Π. Ανάληψης, θα καλυφτεί εξ ολοκλήρου από το Δήμο Ρόδου και θεωρείται ασήμαντο.

Το προσωπικό που θα το στελεχώσει το νέο ΚΕΠ θα είναι από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Γραφείου Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού

Έχοντας υπόψη την έλλειψη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, αλλά και των αιτημάτων των πολιτών, των επισκεπτών και των φορέων της κοινότητας οι οποίοι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν σε  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε στην πόλη της Ρόδου, είτε στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών για να εξυπηρετηθούν, προτείνεται η δημιουργία γραφείου Κ.Ε.Π. στη  Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, ως παράρτημα του Τμήματος ΚΕΠ Καλυθιών, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.

Το συγκεκριμένο υπό σύσταση γραφείο ΚΕΠ της Κοινότητας Κοσκινού θα μπορεί να εξυπηρετεί περί τους δέκα χιλιάδες κατοίκους της Κοινότητας.

Το γραφείο θα στεγαστεί εντός του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού όπου υπάρχει κατάλληλος χώρος,  ο οποίος μάλιστα πληροί τις προδιαγραφές για να λάβουμε τη σχετική έγκριση λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο χώρος είναι προσβάσιμος στα άτομα με κινητικά προβλήματα και υπάρχει η δυνατότητα  διαμόρφωσης τουαλέτας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους που θα το στελεχώσουν, αλλά και για τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται. Το κόστος δημιουργίας του είναι ασήμαντο, διότι υπάρχει ο χώρος και ο εξοπλισμός  και θα καλυφτεί εξ’ ολοκλήρου από το Δήμο Ρόδου.

Η σύσταση του συγκεκριμένου Γραφείου, προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ αριθ. 3159/τ.Β΄/30.12.2011) και  θα στελεχωθεί από υπαλλήλους του Δήμους μας. Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου γραφείου Κ.Ε.Π. διατυπώθηκε η υπ. αριθ. σχετική απόφαση 05/16.09.2019, σύμφωνη γνώμη του Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Τη δημιουργία γραφείου Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, ως παράρτημα του Τμήματος ΚΕΠ Καλυθιών, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.

 

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Παραρτήματος Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου»

Έχοντας υπόψη την έλλειψη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Δημοτική Κοινότητα Λινδίων, αλλά και των αιτημάτων των πολιτών, των επισκεπτών και των φορέων της κοινότητας οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου, προτείνεται η δημιουργία παραρτήματος ΚΕΠ της Λάρδου στη  Δημοτική Κοινότητα Λινδίων.

Το συγκεκριμένο παράρτημα ΚΕΠ της Λίνδου θα  μπορεί να εξυπηρετεί και τις όμορες κοινότητες  της  Καλάθου και της Πυλώνας, συνολικού αριθμού πολιτών πέραν των δυο χιλιάδων πεντακοσίων μονίμων κατοίκων, οι οποίοι υπερδιπλασιάζονται κατά την θερινή περίοδο. Το παράρτημα θα στεγαστεί εντός του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Λινδίων. Υπάρχει κατάλληλος χώρος,  ο οποίος μάλιστα πληροί τις προδιαγραφές για να λάβουμε την σχετική έγκριση λειτουργιάς από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο χώρος είναι προσβάσιμος στα άτομα με κινητικά προβλήματα και υπάρχει η δυνατότητα  διαμόρφωσης τουαλέτας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους που θα το στελεχώσουν, αλλά και για τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται. Το κόστος δημιουργίας του είναι ασήμαντο, διότι υπάρχει ο χώρος και ο εξοπλισμός  και θα εξ καλυφτεί ολοκλήρου από το Δήμο Ρόδου.

Το συγκεκριμένο παράρτημα θα λειτουργεί σε επίπεδο Γραφείου, προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ αριθ. 3159/τ.Β΄/30.12.2011) και  θα στελεχωθεί από υπαλλήλους του Δήμους μας. Για την δημιουργία του συγκεκριμένου παραρτήματος ΚΕΠ διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβούλιου  το οποίο έλαβε την  υπ. αριθ. 11/24.10.2019 σχετική απόφαση.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Τη δημιουργία παραρτήματος Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Δ. Καμπούρης

Αντιδήμαρχος

Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ΚΕΠ και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

Δήμου Ρόδου

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS