Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του ΣΩΤΗΡΟΣ της Κοιν. Φανών.

0
105
Δήμος Ρόδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του  ΣΩΤΗΡΟΣ  της  Κοιν. Φανών.

Από την Τετάρτη  3 Αυγούστου ως και το Σάββατο  6 Αυγούστου του έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη του ΣΩΤΗΡΟΣ στην Κοιν. Φανών, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν  (35)  θέσεις υπαίθριου εμπορίου. (μήκος 5μ. & πλάτος 3μ. ανά θέση)

                                                      Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, μέχρι τη  Δευτέρα 11  Ιουλίου και ώρα 13:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται   στη  Δ.Ε. Καμείρου, στη Σορωνή.  Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Δημοτική Ενημερότητα
  • Βεβαίωση δραστηριότητας ετήσιας διάρκειας σε ισχύ, από τη Δ/νση Εμπορίου

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, οι μέρες συμμετοχής και ο αριθμός των θέσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της υπ’αριθ. 257/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, το καταβαλλόμενο τέλος ανά θέση  είναι :

5,37ευρώ / τ.μ. * ημέρα για τα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σουβλάκια, λουκουμάδες, κ.λπ.)

5,07 ευρώ / τ.μ. * ημέρα  για τα υπόλοιπα είδη εμπορίου (παιχνίδια, ένδυση, κ.λπ.).

Έχει ορισθεί τριμελής επιτροπή Εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και 2 Τοπικούς Συμβούλους για  την εν γένει διαχείριση της εμποροπανήγυρης.                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΝΩΝ           

 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

NO COMMENTS