Στις 15, 16 και 17 Ιουλίου του 2022, θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στην Κοινότητα Παραδεισίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 μέχρι τις 11 π.μ., οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Κοινότητας Παραδεισίου.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Βεβαίωση ετήσιας διάρκειας ή άδεια υπαίθριου εμπορίου ή άδεια στάσιμου εμπορίου ή άδεια
πλανόδιου εμπορίου ή άδεια λαϊκής αγοράς ή άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
2)Δημοτική Ενημερότητα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Παραδεισίου

 

 

NO COMMENTS