Την Τρίτη 06.07.2021 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής στην
Κοινότητα Καλάθου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για την συμμετοχή στης εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ,ορίζεται η Τετάρτη 30.06.2021 μέχρι της 14.00 μμ.,οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της κοινότητας Καλάθου.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση ετήσιας διάρκειας η άδεια υπαίθριου εμπορίου και
• Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΥΧΗΣ

NO COMMENTS