Σε  Κ.Ε.Π. του Δήμου μας παρουσιάστηκε αλλοδαπός μη ευρωπαίος πολίτης,  προκειμένου να υπογράψει ένα έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για μεταβίβαση οχήματος στο όνομά του.

Οι έμπειροι υπάλληλοι του Κ.Ε.Π. οι οποίοι προσφέρθηκαν να τον εξυπηρετήσουν, του ζήτησαν ως όφειλαν από την σχετική νομοθεσία τα σχετικά νομιμοποιητικά έγραφα πιστοποίησης, για την ολοκλήρωση της πράξης της γνησιότητας της υπογραφής του και διαπίστωσαν μετά από σχετική έρευνα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διαθέτουν όλα τα Κ.Ε.Π. για τον σκοπό αυτό την μη γνησιότητα της Άδειας Διαμονής του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία και επιλήφθηκε του συμβάντος πράττοντας τα δέοντα.

Με αφορμή αυτό το κατακριτέο περιστατικό θα ήθελα ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Ρόδου, πως οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης  των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών διαθέτουν όλα τα  απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα έλεγχου και είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Δ. Καμπούρης

Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη,και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου

 

 

NO COMMENTS