Τη μελέτη του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου και την αποκατάσταση τμημάτων της Νέας Αγοράς, χρηματοδοτεί ο δήμος Ρόδου έπειτα από σχετική απόφαση της νέας δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και σχετικής εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου.

Η νέα δημοτική αρχή και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, στην οποία προΐσταται πολιτικά ο Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, προχωρούν άμεσα στη δημοπράτηση μίας μελέτης και ενός έργου. Η μελέτη αφορά στο «Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ και το έργο αφορά στην «Αποκατάσταση τμημάτων Νέας Αγοράς», προϋπολογισμού 379.700,00 ευρώ.

Των ανωτέρω προηγήθηκε η προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου και του συγκροτήματος της Νέας Αγοράς, η ανάγκη άμεσης εκπόνησης μελετών ώστε να μπορεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ’ αριθμ. 2/58740/30-10-2019 πρόταση χρηματοδότησής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» πρόσκληση VIII από τη νέα δημοτική αρχή, ύστερα και από την υπ’ αριθμ. 794/2019 απόφαση του ΔΣ, αλλά και το υπ’ αριθμ. 2/61194/11-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσιών Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, με το οποίο εισηγείται η ένταξη των παραπάνω έργων στον προϋπολογισμό 2020.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 2.079.700,00 ευρώ.

 

 

 

 

 

NO COMMENTS