Για την παρουσίαση των υλοποιημένων δράσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου και των έργων σε εξέλιξη πατήστε τις μπάρες στο παρακάτω Link: https://www.rhodes.gr/smart-rhodes/
Smart Rhodes
Free Wifi
Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών
Σταθμοί Φόρτισης
Δράσεις

NO COMMENTS