Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού το σύνθημα Rethinking Tourism φαντάζει επιτακτική ανάγκη, αφού αποτελεί μονόδρομο η βιώσιμη ανάπτυξή του και ο εμπλουτισμός του με εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, για τις οποίες διαθέτει άφθονες “πρώτες ύλες” η Ρόδος.

Με την ύφεση της πανδημικής κρίσης και εν μέσω ενεργειακής, η ανθεκτικότητα του Τουρισμού στην εθνική όπως και στην τοπική οικονομία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική. Η συμβολή του τουριστικού προϊόντος στην ανάπτυξη άπτεται της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικολογικής διάστασης. Επομένως, το μήνυμα “Να ξανασκεφτούμε τον Τουρισμό” έχει πολλαπλή ερμηνεία και επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του με επιστημονικά κριτήρια. Ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός με την συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, αποτελεί πρόσταγμα για την αειφορία και την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων στον Τουρισμό.

Η ώθηση των νέων στον τομέα της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Τεχνογνωσίας θα αναδείξει τις τεράστιες δυνατότητες του τομέα του Τουρισμού και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση σε όλες τις μορφές του, πάντοτε σε αρμονική συνάρτηση με το περιβάλλον και τους κατοίκους του τόπου μας.

NO COMMENTS