Σε δοκιμαστική λειτουργία βρίσκονται οι δεκαοκτώ (18) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης επιβατών για τα ΜΜΜ που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.  Στις ηλεκτρονικές πινακίδες που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, εμφανίζεται ο αριθμός της γραμμής και ο πραγματικός  χρόνος άφιξης του λεωφορείου της  ΔΕΣ ΡΟΔΑ, στη στάση. Στην  ίδια πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι έχουν  πρόσβαση και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mobility.rhodes.gr  αλλά και στη Mobile εφαρμογή για συσκευές Android και iOS «RHODES PUBLIC TRANSPORT». Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη  στο Google Play  και στο App Store.

Στο πλαίσιο της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ ο Δήμος Ρόδου έχει επιπλέον προμηθευτεί δύο (2) Mini-bus, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μήκους 6 μέτρων  και χωρητικότητας 22 ατόμων, τα όποια και εκτελούν άμεσα το δρομολόγιο Λιμάνι -Κέντρο, αλλά και οθόνες πληροφόρησης επιβατών εντός των λεωφορείων και υπολογιστές οχήματος.

Ο Δήμος Ρόδου είναι κύριος δικαιούχος της πράξης  ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους Δήμο ΘήραςΔήμο Σύρου – ΕρμούποληςΕταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και Ερευνητικό κέντρο Frederick, υλοποιούν ένα φιλόδοξο και συνάμα κοινωνικά χρήσιμο πλαίσιο δράσεων, με στόχο την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Ο Δήμος Ρόδου στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του Δημοτικού συστήματος αστικών μεταφορών  και υπηρεσιών με στόχο την ανάδειξη της Ρόδου σε Δήμο με ουσιαστική αντίληψη και εφαρμογή της έννοιας και των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αξιοποιώντας περαιτέρω τα αποτελέσματα της πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ.

NO COMMENTS