Πλέον η διακίνηση διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά και με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Αυτό συμβάλει σε:
▪️ Αυτοματοποίηση διαδικασιών
▪️ Εξοικονόμηση χρόνου
▪️ Αυτόματη σάρωση, αποθήκευση και ηλεκτρονική διανομή των εγγράφων
▪️ Εξοικονόμηση σε αναλώσιμα όπως χαρτί και μελάνι

NO COMMENTS