ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047

Θα πρέπει να καταστεί αντιληπτό ότι δήμος Ρόδου καλείται να υλοποιήσει ένα από τα
μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του.

Το τμήμα αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που μεριμνά για την
καταγραφή και την αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τον
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και
διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεως
και λοιπά είναι ήδη επιβαρυμένο ενώ στερείται και ιδιαίτερα σημαντικών ειδικοτήτων
που απαιτούνται για την Αρίστη καταγράφηκε πλήρη αξιοποίηση της Δημοτικής
ακίνητης περιουσίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου είναι επιφορτισμένος με τη
μελέτη και την υλοποίηση έργων Σε πλήρη απασχόληση και ήδη με μειωμένο
προσωπικό.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πολλά για τη βελτίωση αξιοποίηση των
πόρων της τα κινητά της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα τα εμπορικά
αξιοποιήσιμα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στην
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος Αλλά και να ενισχύσουν και τα έσοδα των
δήμων οι στόχοι και οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει κάθε Δημοτικής Αρχής για
την ακίνητη περιουσία είναι.

▪️ Δημιουργία σταθερής βάσης Εσόδων επαύξηση της οικονομικής αξίας της
περιουσίας της
▪️ Διαφάνεια Πληροφόρηση λογοδοσία και Πλαίσιο αναφοράς
▪️ Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
▪️ Διασφάλιση κοινωνικής ανταποδοτικότητας

👉 ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ :

1️⃣ Καταγραφή κλάδο χωρίς ακινήτων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων
2️⃣ Δημιουργία ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών GIS σε περιβάλλον WEB
που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των
δημοτικών ακινήτων καθώς και τους πλήρης φακέλους .
3️⃣ Αξιολόγηση των ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
4️⃣ Κατηγοριοποίηση ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους παραδείγματος
χάρη δυνατότητες ανάπτυξης μεγέθους αξία και λοιπά
5️⃣ Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

NO COMMENTS