Επιστολή στον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα, εστάλη από τους Ιατρικούς Συλλόγους Νοτίου Αιγαίου  μετά την έκδοση της Υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β’ 1177/06.04.2020 περί σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού SARS – CoV 2.

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση απασχόλησε την τηλεδιάσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων  Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 και ώρα 22.00.

Στην επιστολή επισημάνθηκε η απορία όλων, για την απουσία ιατρικού προσωπικού στο επιχειρησιακό σκέλος της κινητής ομάδας. Εντούτοις, από τις 500 ομάδες που προβλέπεται να δημιουργηθούν σε όλη την επικράτεια, επισημάνθηκε ότι είναι η επιβεβλημένη η δημιουργία Κ.ΟΜ.Υ. ειδικού σκοπού στα νησιά μας προκειμένου να λαμβάνουν δείγματα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.

Οι ομάδες αυτές πρέπει να δημιουργηθούν στα μεγάλα νησιά του Ν. Αιγαίου και με πρόβλεψη για περιοδικές επισκέψεις σε μικρότερα νησιά.

Επίσης, ετέθησαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαγνωστικών εξετάσεων και τη διαδικασία που θα ακολουθείται για τη λήψη των δειγμάτων.

Ως Ιατρικοί Σύλλογοι όντας οι θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας και οι κατά νόμον υπεύθυνοι (Ν. 4512/2018) για την παρακολούθηση της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και με την ιδιότητα μας αυτή θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους νησιώτες μας.

Ο Πρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου

Ηλίας Ι. Τσέρκης

 

NO COMMENTS