φαναρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ρόδος 7/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                     Αριθ. πρωτ. 2/60625
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

1) Α’ Αστυνομική Δ/νση Δωδ/σου
2) Τμήμα Τροχαίας Ρόδου
3) Πυροσβεστική Ρόδου
4) ΕΚΑΒ Ρόδου
5) Τοπικά ΜΜΕ

Ταχ. Δ/νση :

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : Φαξ :
Ηλεκ/κό Ταχ.: Ιστοσελίδα : Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 851 31 – ΡΟΔΟΣ
Α. Γονιδάκης
2241361387
2241046323
mayor@rhodes.gr
www.rhodes.gr
Κοιν.: Ανάδοχος Έργου

Θέμα: «Εργασίες αποκατάστασης Φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο ΕΟΤ»

Λόγω σημαντικής βλάβης στο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης του οδικού κόμβου «ΕΟΤ» στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου, Παπάγου και Αλ. Διάκου, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η σηματοδότηση θα παραμείνει εκτός λειτουργίας, ενώ τμηματικά θα περιορίζεται το εύρος των οδών για την εκτέλεση εργασιών επί του οδοστρώματος.
Παρακαλούμε για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες σας.

Προτείνεται στους οδηγούς, να αποφύγουν κατά το δυνατό τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, ειδάλλως να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή.
Παρακαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ για την ενημέρωση του κοινού.

Η Γενική Γραμματέας

Κυριακή Νικολαΐδου

 

NO COMMENTS