Η Επιτροπή Έλεγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, παρακαλεί όπως μας γνωστοποιήσετε έως την 3η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00  τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που θα πρέπει να εισέρχονται εντός της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τυχόν συμβατικών σχημάτων.

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί προς εξέταση το αργότερο έως την 3η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ωρα 12:00. Η ημερομηνία είναι καταληκτική.

Τα συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία θα λάβουν έγκριση, θα αναγνωρίζονται αυτομάτως από το νέο Σύστημα που εγκαθίσταται και θα τους επιτρέπει την είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στη Μεσαιωνική πόλη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ   & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

NO COMMENTS