Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο της διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί, γνωστοποιεί ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψίλωσης στα παρτέρια των σχολικών αυλών όλων των σχολείων της πόλεως Ρόδου. Πραγματοποίησε, επίσης, κλαδέματα σε δέντρα και θάμνους που βρίσκονται στις σχολικές αυλές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο ομαλότερο άνοιγμα των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν γίνεται αναφορά στα σχολεία, η σκέψη πηγαίνει συνήθως στα κτίρια των σχολικών μονάδων, τα οποία πρέπει να συντηρούνται διαρκώς καθώς στεγάζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρωτίστως, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Όμως, όλα τα σχολικά κτίρια της Ρόδου περιβάλλονται από αύλειους χώρους, οι περισσότεροι από τους οποίους, ευτυχώς, διαθέτουν σημεία πρασίνου (παρτέρια, δεντροστοιχίες κ.ά.). Πολλά από τα σημεία αυτά εκτείνονται σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, τα οποία πρέπει να καθαριστούν, καθώς κατά τη θερινή περίοδο έχουν γεμίσει από ξερά χόρτα και σκουπίδια.


Έτσι, το έργο των ανθρώπων του πρασίνου, του λιγοστού μόνιμου και εποχιακού προσωπικού, είναι μεγάλο και δύσκολο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η εργασία τους πραγματοποιείται σε συνθήκες σκόνης και ψηλής θερμοκρασίας. Παρά ταύτα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εργάζονται πυρετωδώς μέσα στον Αύγουστο και στις αρχές του Σεπτέμβρη, για να προλάβουν, έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους και αυτή τη φορά. Οι αυλές των σχολείων της πόλεως Ρόδου είναι και πάλι καθαρές από αγριόχορτα, έτοιμες να δεχτούν τους μαθητές και τους δασκάλους τους. Ο συνολικός αριθμός των σχολείων είναι εξήντα τέσσερα. Καθαρίστηκαν, μέσα σε ενάμισι μήνα, 64 σχολικές αυλές!
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, προσεγγίζοντας με αδιάκοπο αίσθημα ευθύνης τις σχολικές μονάδες και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες τους, κατά τις εντολές του Δημάρχου, σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων, παραμένει πάντα σε ετοιμότητα, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Βρίσκεται πάντα στο πλευρό των σχολείων μας, στο πλευρό των παιδιών μας.
Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 

NO COMMENTS