ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

Με ταχείς, συντονισμένους και αποτελεσματικούς ρυθμούς ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανος Ι. Δράκος, προχωρούν τη διαδικασία για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου». Σε σχεδόν καθημερινή επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού, καθώς και με την αρωγή των συνεργατών τους σε Δήμο και Περιφέρεια, η σχετική διαδικασία προχωρά συντονισμένα και αβίαστα.


Ήδη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου στη Ρόδο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, παρουσία του προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νίκου Λυμπερόπουλου, γνωστοποιήθηκε ότι η δημοτική αρχή Ρόδου του Αντώνη Β. Καμπουράκη, υπέβαλε ήδη στο Υπουργείο Πολιτισμού τις μελέτες, τις προδιαγραφές μελετών εφαρμογής και τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» με τη διαδικασία του άρθρου 50 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.4782/2021 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης».


Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, υπέβαλαν στο Υπουργείο Πολιτισμού διακόσια είκοσι δύο (222) αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή και δεκαέξι (16) κιβώτια σε έντυπη, θεωρημένα και υπογεγραμμένα. Τα αρχεία, περιλαμβάνουν τις μελέτες, τις προδιαγραφές μελετών εφαρμογής και τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου», σε εφαρμογή της ιστορικής δέσμευσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την 5η Νοεμβρίου 2021, από τη Ρόδο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για τη χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού.


Το τιθέμενο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει – έπειτα από την έγκαιρη υποβολή του συνόλου του φακέλου του έργου στο Υπουργείο Πολιτισμού, που ήδη ολοκληρώθηκε από το Δήμο Ρόδου – τη σύνταξη και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου με εξασφαλισμένες τις αντίστοιχες πιστώσεις/δαπάνες (έλεγχο, έγκριση από συμβαλλόμενα μέρη, θεώρηση κτλ.) και ακολούθως τη δημοπράτηση του έργου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

 

NO COMMENTS