Με κοινό στόχο τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στη Ρόδο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και του επιπέδου των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, ο Δήμος Ρόδου, μέσω της Διεύθυνσης Τουρισμού, διευρύνει τη συνεργασία που έχει επί σειρά ετών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα θέματα του τουρισμού, με την υλοποίηση από πλευράς Πανεπιστημίου προγραμμάτων επιμόρφωσης και πιστοποίησης τουριστικών επαγγελμάτων και επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους του τουρισμού.
Για το σκοπό αυτό ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος σε θέματα τουρισμού, Αθανάσιος Βυρίνης, είχε πρόσφατα συνάντηση με την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου με αντικείμενο την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό, που φέρνει πιο κοντά τον ακαδημαϊκό κόσμο με την κοινωνία της Ρόδου, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεργασία και στον τομέα του τουρισμού που απασχολεί την πλειονότητα των φορέων, επιχειρηματιών και εργαζομένων του τόπου.
Εξάλλου, ο συνεχής εμπλουτισμός και η ανανέωση των γνώσεων όπου έχει πλήρες αντίκρισμα ο όρος «δια βίου μάθηση» είναι το μοναδικό εργαλείο για να ανταποκριθεί μία κοινωνία και δη τουριστική στην πλειονότητα της, στις προκλήσεις των καιρών.
Και όπως τόνισε ο κ. Βυρίνης «εδώ ακριβώς υπεισέρχεται ο ρόλος του Πανεπιστημίου που με το κύρος του και το ακαδημαϊκό του προσωπικό, μπορεί να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία και οικονομία, προσεγγίζοντας επιστημονικά τα ζητήματα που την απασχολούν και δημιουργώντας την αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και προσφοράς που θα δράσει προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως προς όφελος του τουριστικού μας τομέα. Μην ξεχνάμε εξάλλου πως προτεραιότητα του Δήμου Ρόδου και της Διεύθυνσης Τουρισμού, όπως αναφέρεται και στο «Πρόγραμμα διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής Δήμου Ρόδου 2022» που εκπόνησε η Διεύθυνση Τουρισμού, είναι η εκπαίδευση που αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τους εμπλεκόμενους φορείς.


Ο Δήμος Ρόδου μάλιστα, επισημαίνει ο κ. Βυρίνης, θα συνεχίσει για το σκοπό αυτό, τις επαφές και με άλλους φορείς του τουρισμού, αρχής γενομένης από την πλέον αναγνωρισμένη, για περισσότερο από μισό αιώνα, σε όλο τον κόσμο του τουρισμού «Ανωτάτη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), από όπου έχουν αποφοιτήσει οι καλύτεροι επαγγελματίες στον τουρισμό και τα πλέον κατηρτισμένα στελέχη στον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο την διαρκή επιμόρφωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης σπουδαστών, επαγγελματιών και εργαζομένων στον τουρισμό. Θα ακολουθήσουν η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και άλλοι τουριστικοί φορείς και παράγοντες του τόπου».

Από την πλευρά της η κα Βιτσιλάκη υπογράμμισε ότι «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως πυλώνας ανάπτυξης των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, παραμένει σε εγρήγορση, ώστε με την ενεργή συνδρομή των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εθνικών και τοπικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων και εκπροσώπων να συνδράμει, με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, στην ανάπτυξη συνθηκών και δράσεων που διασφαλίζουν ένα καλύτερο αύριο για τους νησιώτες και νησιώτισσες και για το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους. Ειδικότερα δε σχετικά με τη διεύρυνση της συνεργασίας με το Δήμο Ρόδου και επί του αντικειμένου του Τουρισμού, είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και ερευνητικά επ’ αυτού.
Στην παρούσα δε συγκυρία, όπου και η Ευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική έχει προτάξει ως στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού (upskilling, reskilling), το Πανεπιστήμιο αποτελεί το φυσικό εταίρο συνεργασίας για την επιμόρφωση και (επανα)κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του «σμαραγδένιου νησιού» στα αντικείμενα που οι ίδιοι οι φορείς του τουρισμού και της απασχόλησης γνωρίζουν.»
Όπως ακόμα επεσήμανε η Πρυτάνισσα, «και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου και εγώ προσωπικά, και ως επιστημόνισσα και ως Ροδίτισσα, είμαστε στη διάθεση του Δήμου και των λοιπών αρμοδίων φορέων να συζητήσουμε, το καίριο αυτό θέμα της επιμόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και από κοινού να προσδιορίσουμε τους άξονες και τα αντικείμενα ενός τέτοιου έργου ώστε να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Με χαρά προσβλέπω σε αυτό!»
Εν κατακλείδι, στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων συμφώνησαν να προχωρήσουν με την κατάρτιση νέου ή τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας στο πλαίσιο του οποίου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει την ακαδημαϊκή υποστήριξη και επιμέλεια του εγχειρήματος και ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την οργάνωση, τη στήριξη και την προβολή του.

NO COMMENTS