Απαραίτητα δικαιολογητικά Εγγραφής νηπίων για τις αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024

0
740

Απαραίτητα δικαιολογητικά    Εγγραφής  νηπίων για  τις  αιτήσεις μέσω  ΕΣΠΑ  

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024

Μετά  την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε, όσοι γονείς  επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια ( με voucher)στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π( Δ.Π.Σ. «Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)  για το σχολικό έτος 2023-2024,  θα πρέπει από 24/8/23 έως και 29/8/23,  να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία :

  1. Ηλεκτρονική αίτηση από τη μητέρα ή τον Κηδεμόνα στη ειδική εφαρμογή που θα είναι ενεργή στην διεύθυνση του ΔΟΠ https://eservices.dopr.gr
  2. Αξία τοποθέτησης από την ΕΕΤΑΑ(Voucher)
  3. Τεκμηρίωση μορίων ΕΕΤΑΑ (εκτύπωση της σελίδας της ΕΕΤΑΑ που αναφέρονται τα μόρια)
  4. Ιατρικές Βεβαιώσεις :

α) Ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου  παιδιού(αναρτημένο έντυπο στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας   ( https://dopr.gr/wpcontent/uploads/2023/05/ΑΤΟΜΙΚΗ-ΚΑΡΤΑ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ.docx ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο.

β) φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού

  1. Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (https://dopr.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.pdf) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τη μητέρα ή τον Κηδεμόνα του παιδιού που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση περί χρήσης του voucher για όσα παιδιά έχουν επιλεγεί μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης με τροφεία.
    Η επιλογή των εγγραφόμενων νηπίων, για όσα δεν έχουν ήδη επιλεγεί μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης με τροφεία, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει της μοριοδότησης της ΕΕΤΑΑ, των σταθμών που έχουν δηλωθεί και των θέσεων που υπάρχουν ανά σταθμό.

 Μετά την ολοκλήρωση  και αυτής της διαδικασίας των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr ύστερα από την έγκριση  τους , με τη λήψη σχετικής απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Ιδρύματος , θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου  από 1/9/2023 έως  και 8/9/2023

                                                                                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                              Τριάντος Γιώργος – Ευθύμιος

                                                                                                                                                                                                                    Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

NO COMMENTS