Ανοικτή πρόσκληση για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου

0
178

Διαβάστε την ανοικτή πρόσκληση.

NO COMMENTS