Αναμόρφωση δασικών χαρτών

0
249

Δημοσιοποιήθηκαν οι ανακοινώσεις – προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου, που αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των δασικών χαρτών, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4685/2020.

Όσοι από τους πολίτες διαθέτουν στοιχεία των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020), καλούνται να τα προσκομίσουν και να καταθέσουν με αίτησή τους στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ώστε να εξεταστεί η συμπερίληψη τους στους Δασικούς Χάρτες που καταρτίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες  χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνουμε ότι η  χρονική αφετηρία καθώς και η καταληκτική ημερομηνία διαφέρουν για τις επιμέρους Διευθύνσεις Δασών, που διαμορφώνονται  ως εξής:

Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου: 22.07.2020 – 21.08.2020

Δ/νση Δασών Κυκλάδων:   22.07.2020 – 24.08.2020

Δ/νση Δασών Λέσβου:  21.07.2020 – 19.08.2020

Δ/νση Δασών Σάμου:   22.07.2020 – 21.08.2020

Δ/νση Δασών Χίου:  24.07.2020 – 24.08.2020

Προς διευκόλυνση των πολιτών, τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων Δασών συνοδεύει παράρτημα με τα άρθρα 1 και 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πράξεων της διοίκησης, οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις, κατά τόπους, αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με στοιχεία επικοινωνίας ως κατωτέρω:

 • Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου
  Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  Τηλ.: 22410 43687, 43689
  Fax:  22410 43691
  E-mail:  dnsi_dason_dod_na@apdaigaiou.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Κυκλάδων
  Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  Τηλ.:  22810 85509, 82281
  Fax:   22810 81651
  E-mail: e.gkioka@apdaigaiou.gov.gr,  x.kontou@apdaigaiou.gov.gr, a.draskidou@apdaigaiou.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Λέσβου
  Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  Τηλ.: 22513 50971, 50930
  Fax: 22510 45297
  E-mail:  pvaddl@apdaigaiou.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Σάμου
  Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  Τηλ.: 22730 27435, 28373
  Fax:  22730 24923
  E-mail:  pvaddass@otenet.gr
 • Δ/νση Δασών Χίου
  Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  Τηλ.: 22710 43333
  Fax:  22710 44277
  E-mail: pvaddxio@apdaigaiou.gov.gr

NO COMMENTS