Ανακοίνωση περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών επί της Παλαιάς Ιταλικής γέφυρας Γαδουρά στη περιοχή Μασσάρων

0
80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NO COMMENTS