Ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Διοικ. Εξυπ/σης του Πολίτη και Ηλεκτρ. Διακυβ/σης για την εφαρμογή αιτημάτων πολιτών

0
148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εφαρμογή Novoville δεν αφορά το Δήμο Ρόδου.

Ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη έτοιμη εφαρμογή ολοκληρωμένης Διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης Αιτημάτων πολιτών και θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για την έναρξη λειτουργίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ιωάννης Δ. Καμπούρης

NO COMMENTS