Ενημερώνουμε τους πολίτες – καταναλωτές του Δήμου Ρόδου, ότι λόγω της
αργίας της 25ης Μαρτίου 2023 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Αγ.Δημητρίου Πόλεως Ρόδου μεταφέρεται την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, στον ίδιο
χώρο.
Η προγραμματισμένη Λαϊκή Αγορά της Παρασκευής στην οδό Πτολεμαίων δεν θα
πραγματοποιηθεί.
Ο Αντιδήμαρχος
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
και Δ.Ε. Καλλιθέας

NO COMMENTS