Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής

  0
  85
  Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2017
  ΑρχείοΑρ._36_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης01/08/2017
  ΑρχείοΑρ.-35_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/07/2017
  ΑρχείοΑρ.-34_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης17/07/2017
  ΑρχείοΑρ._33_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2017
  ΑρχείοΑρ._32_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης04/07/2017
  ΑρχείοΑρ._31_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2017
  ΑρχείοΑρ.30_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/06/2017
  ΑρχείοΑρ._29_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2017
  ΑρχείοΑρ._28_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης20/06/2017
  ΑρχείοΑρ.27_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2017
  ΑρχείοΑρ._26_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/06/2017
  ΑρχείοΑρ.25_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/05/2017
  ΑρχείοΑρ.24_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης24/05/2017
  ΑρχείοΑρ._23_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης22/05/2017
  ΑρχείοΑρ._22_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2017
  ΑρχείοΑρ._21_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/05/2017
  ΑρχείοΑρ.20_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης02/05/2017
  ΑρχείοΑρ._19_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/04/2017
  ΑρχείοΑρ._18_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2017
  ΑρχείοΑρ._17_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/04/2017
  ΑρχείοΑρ._16_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/04/2017
  ΑρχείοΑρ._15_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης24/03/2017
  ΑρχείοΑρ._13_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Τακτική

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/03/2017
  ΑρχείοΑρ._14_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη

  Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2017
  ΑρχείοΑρ._12_2017.pdf

  Είδος Συνεδρίασης

  Έκτακτη