Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής

  0
  26

  Ημερομηνία Συνεδρίασης18/06/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  20ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης17/06/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  19ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης10/06/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  18ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/06/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  17_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ_7-6-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης03/06/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  16ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/05/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  15ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/05/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/05/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  13ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης16/05/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_12_2024-1.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης10/05/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/04/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_09_2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης10/04/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  8ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης02/04/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_07_2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/03/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_06_2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  5ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  4ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  3ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης09/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  2ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_2024.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης19/01/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-1ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Δ.Ε.pdf