Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

  0
  16

  Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  18-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  23-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης13/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  13-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/11/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-11-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/10/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-10-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-09-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-08-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  07-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-06-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης11/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-04-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-03-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-02-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης09/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  09-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης22/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  22-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης21/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  21-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-10-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf