Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

  0
  15

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης20/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  20-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης09/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  09-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-07-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  15-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-05-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης08/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  08-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-03-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-26-02-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-Έκτακτη-συνεδρίασης-12-02-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-Τακτικης-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-Ειδικής-Ώρα.18.00-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-Ειδικής-Ώρα.17.00-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης16/12/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  1.-Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-16-12-2020.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης19/11/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-19-11-2020.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/10/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-10-2020.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-23-09-2020.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσιεύσεων-Συνεδρίασης-15-09-2020.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/07/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσ.-31-07-2020.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης16/06/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  pinakas-16-06-2020.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2020

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  pinakas-18-05-2020.docx