Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

  0
  17

  Ημερομηνία Συνεδρίασης19/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΔΙΑΤΑΞΗ-19-05-2023-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  07-05-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  07-05-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ1.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/04/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-04-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης05/04/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  05-04-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-03-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-03-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  18-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  23-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης13/12/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  13-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/11/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-11-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/10/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-10-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-09-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-08-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/07/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  07-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-06-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης11/05/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf