Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

  0
  16

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-04-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/03/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-03-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/02/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-02-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης09/01/2022

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  09-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης22/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  22-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης21/12/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  21-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/10/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-10-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης20/09/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  20-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης09/08/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  09-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-07-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  15-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης31/05/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  31-05-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης08/04/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  08-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/03/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-03-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης26/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-26-02-2021.docx

  Ημερομηνία Συνεδρίασης21/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  21-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2021

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  Πίνακας-δημοσίευσης-Έκτακτη-συνεδρίασης-12-02-2021.docx