Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

  0
  28

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  12-02-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  06-02-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης22/01/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  22-1-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης11/01/2024

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11-1-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  28-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης19/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  19-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης19/12/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  19-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης21/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  21-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης12/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  12-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης03/11/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  03-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης04/10/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  04-10-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  29-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης27/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  27-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  15-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  07-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης14/08/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  14-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  11-07-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης30/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  30-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  23-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

  Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2023

  Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

  15-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf