Για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια, με τις συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες της Διοίκησης, το πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου στο αμαξοστάσιο στα Ασγούρου αποκτά Άδεια Ίδρυσης.
Χάρη στην συγκινητική προσήλωση και τον επαγγελματισμό του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τροχαίου υλικού Μανώλη Κυριακούλη, θεραπεύεται μία σοβαρή παθογένεια και μπαίνει τάξη σε ένα νευραλγικό τομέα λειτουργίας του Δήμου.
Η ασφάλεια των εργαζομένων και η νομιμότητα αποτελούν προτεραιότητες της δημοτικής μας αρχής. Και έπεται συνέχεια…

NO COMMENTS