Το Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου κατάφερε να κερδίσει το β’ Εθνικό Βραβείο στον 17ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό e- Twinning με το ευρωπαϊκό έργο: “A School for All”. Το έργο απέσπασε επίσης την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία). Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου στο πλαίσιο της Εαρινής Καμπάνιας , με ετήσιο θέμα: “Ευημερία στο Σχολείο”. Το Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου θα εκπροσωπήσει η υπεύθυνη καθηγήτρια του έργου κ. Ρενάτα Αγκόλη και θα γίνει σχετική προβολή βίντεο:

Στόχοι του έργου

● Κατανόηση της σημασίας της λειτουργίας των σχολείων και εύρεση κοινών δημοκρατικών στοιχείων στη νομοθεσία των χωρών εταίρων, ώστε να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.
● Εξοικείωση με τα άρθρα του δικού μας Συντάγματος, αλλά και των άλλων χωρών για μια ολιστική προσέγγιση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής νομοθεσίας και δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού Συντάγματος με σκοπό την καλλιέργεια της δημοκρατικής και κριτικής σκέψης και την έμπρακτη εμπλοκή των μαθητών σε καίριες αποφάσεις που τους αφορούν.

Περιγραφή του έργου

“ A SCHOOL for ALL” είναι ένα ταξίδι προς την «Ιθάκη» της γνώσης, καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και ανάληψης πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και λειτουργικού σχολείου. Οι μαθητές του κάθε σχολείου πρότειναν 3 άρθρα που θα συντελούσαν στην καλύτερη εκπαίδευση στις χώρες τους δημιουργώντας συλλογικά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα του «Σχολείου για ‘Ολους» που διέπεται από τις αρχές της ισονομίας, ισογνωμίας και ισότητας. Το έργο αυτό επισημαίνει τη σπουδαιότητα της πρόσβασης κάθε μέλους της κοινότητας στα αγαθά της εκπαίδευσης τα οποία προσφέρονται με δημοκρατικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις που αφορούν ικανότητες, προτιμήσεις και φυλετικούς προσανατολισμούς. ΤΟ ΜΟΤΤΟ μας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ». Το νέο αυτό Σύνταγμα εμπεριέχει πολύχρωμες μαθητικές φωνές και θέτει τα θεμέλια για ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό σχολείο.

 

NO COMMENTS