Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καλαβάρδων

0
21

Σας προσκαλούμε την 20η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινότητας Καλαβάρδων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. «Πρόταση ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης και εναλλακτικών διαδρομών διαφυγής εξαιτίας δασικών πυρκαγιών»
2. «Θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων»
3. «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον δημοτικό φωτισμό»
4. «Πρόταση εκτέλεσης έργων στην κοινότητα Καλαβάρδων»
5. «Πρόταση για σήμανση μείωσης ταχύτητας και τοποθέτησης μειωτών ταχύτητας στον δρόμο από Κυπαρίσσι προς πλατεία Καλαβάρδων»
6. «Επικαιροποίηση αιτημάτων προς Πολεοδομία και Τεχνικές υπηρεσίες»
7. «Πρόταση προς Πυροσβεστική & Πολιτική Προστασία για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ του οικισμού
8. « Καθαρισμός και σφράγιση παράνομου σκουπιδότοπου- πρόταση για αναδάσωση της περιοχής»
9. «Πρόταση για τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάτων στον κεντρικό δρόμο έξω από το Δημοτικό Σχολείο

Καλαβάρδα, 16 Φεβρουαρίου 2024
Ο Πρόεδρος

Σκλαβούρης Παναγιώτης-Γεώργιος

NO COMMENTS