Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1η/2024 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ασκληπιειού

Σας προσκαλούμε την 16η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασκληπιειού, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018,για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων .
1. Οργάνωση Κοινοτικής Ομάδας
2. Ορθή Επανάληψη Αιτημάτων
3. Έναρξη για Έκτακτα Έργα και Τρέχων Έργα του Τεχνικού Προγράμματος
4. Έναρξη για Έργα προς Προγραμματισμό
5. Χορήγηση Παράτασης Μουσικής
6. Πρόσκληση Επιχειρηματιών Δημοτικού Διαμερίσματος
7. Χαρτογράφηση Υδρευτικού Συστήματος ΔΕΥΑΡ

 

NO COMMENTS