Ο Ροταριανός Όμιλος Ρόδος-Κολοσσός μέσω της Προέδρου του κας Βάσως Μουτάφη και των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Αναγκών της Τοπικής Κοινωνίας του Ομίλου κ. Κυριάκο Σαλαχούρη και κ. Πάρη Σανσόγλου, επισκέφτηκαν τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο και τον Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Πάττα, ανοίγοντας έναν παραγωγικό κύκλο συνεργασίας.
Ειδικότερα, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης της επιτροπής για τις ανάγκες που υπάρχουν στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα διερευνήθηκαν οι πιθανότητες συνεργασίας του Ροταριανού Ομίλου με την Διεύθυνση της Πολιτικής Προστασίας στον τομέα της πρόληψης του νησιού από φυσικά φαινόμενα.
Οι δύο Αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν τον Ροταριανό ΄Ομιλο Ρόδου για τη διάθεση προσφοράς αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο στο νησί.

NO COMMENTS