Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Ιωάννης Δ. Καμπούρης με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου μας, το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο της Ρόδου.
Θέμα της Συνάντησης ήταν η Λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του νέου κορονοϊού.
Η Διεύθυνση ΚΕΠ αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών.
Σήμερα με τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα πάντα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΠ αλλά και του γεγονότος της υποχρέωσης των υπαλλήλων για χρήση ειδικών και μη αδειών τα Τμήματα των ΚΕΠ του Δήμου μας υποχρεούται να λειτουργούν σε πολλές των περιπτώσεων με έναν Υπάλληλο.
Οι προϊστάμενοι των ΚΕΠ είχαν τη δυνατότητα στη συνάντηση να αναλύσουν με κάθε λεπτομέρεια στον Αντιδήμαρχο τη δυναμικότητα σε προσωπικό για κάθε ΚΕΠ.


Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Ιωάννης Δ. Καμπούρης αφού άκουσε τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων των ΚΕΠ και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι τα ΚΕΠ από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας θα λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών μόνο κατά τις πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Να γίνουν οι απαραίτητες εσωτερικές εντός της Διεύθυνσης ΚΕΠ προσωρινές μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών, από Τμήμα ΚΕΠ σε Τμήμα ΚΕΠ για την κάλυψη των αναγκών.
Η προσέλευση των πολιτών να γίνεται αυστηρά κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον κρίνεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΕΠ, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης υπόθεσης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών και ο συνωστισμός αλλά και για να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές τα αναγκαία αιτήματα αυτών.
Οι πολίτες που εμφανίζονται χωρίς προηγούμενη συνεννόησης θεωρείτε αυτονόητο πως δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται διότι καταπατάται η αρχή της ίσης μεταχείρισης από την υπηρεσία.
Στα Κ.Ε.Π. πλέον οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα χωρίς να μετακινούνται
Να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά,
με τηλεομοιοτυπία,
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
με τις ταχυμεταφορές των ΕΛ.ΤΑ. καταθέτοντας την αίτηση τους από το σπίτι τους και παραλαμβάνοντας τα πιστοποιητικά τους στο σπίτι τους.
Στις Δημοτικές Κοινότητες μας, έχουμε τους Δημοτικούς Ανταποκριτές οι οποίοι εξυπηρετούν τις ευπαθείς ομάδες, παραλαμβάνοντας από το σπίτι τις αιτήσεις τους και παραδίδοντας το αποτέλεσμα τους πάλι πίσω στο σπίτι τους.
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ερμής στο www.ermis.gov.gr μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται υποβάλλοντας την αίτηση του στα ΚΕΠ και να παραλαμβάνει το έγγραφο που επιθυμεί στη θυρίδα του.
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Δημοσίου www.gov.gr μπορεί άμεσα να παραλαμβάνει διάφορα πιστοποιητικά, αλλά και να εκδίδει με γνησιότητα της υπογραφής του Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 105 (ν. 1599/86) και όλου του είδους τις Εξουσιοδοτήσεις.
Μέσω της εφαρμογής «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ», στο www.teledimos.gr όλοι οι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν ηλεκτρονικά για έκδοση διάφορων πιστοποιητικών Δημοτολογίου, Ληξιαρχικών Πράξεων, Βεβαιώσεις Μη Οφειλής, Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας, καθώς και για γενικές αιτήσεις για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το Δήμο μας.
Σε παραγωγική λειτουργία είναι και η υπηρεσία ψηφιακής εξυπηρέτησης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών myKEPlive, την οποία υποστηρίζει το ΚΕΠ Πεταλούδων στη Κρεμαστή. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού για να εξυπηρετούνται μέσω βίντεο-κλήσης / τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο των ΚΕΠ την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ωρών, δίχως να χρειάζεται να πάνε αυτοπρόσωπα σε κάποιο ΚΕΠ.
Παράκληση λοιπόν οι συμπολίτες προς αποφυγή των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-1 να χρησιμοποιούν όλους τους πιο πάνω τρόπους εξυπηρέτησης και να μην συγχρωτίζονται στους χώρους των Κ.Ε.Π.

Ιωάννης Δ. Καμπούρης
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου

 

NO COMMENTS