ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ευρωπαϊκό έργο IN-PREP (740627) θα δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αποτελείται από καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης καταστροφών/κρίσεων καθώς και σχετικά εργαλεία και διαδικασίες.