πενθος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του συμπολίτη μας, καταξιωμένου επιστήμονα, Καθηγητή Καρδιολογίας, πρώην Υπουργού Υγείας και πρώην Βουλευτή Δωδεκανήσου ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ,
Λαμβάνοντας υπόψη:
• Το ήθος , την αξιοπρέπεια και την ευγένεια του «δικού μας Καθηγητή», ο οποίος συνέδραμε καθοριστικά στα προβλήματα υγείας των συμπολιτών του και όχι μόνο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλων των Δωδεκανησίων και των Ελλήνων, μέσα από την κοινωνική και πολιτική του παρουσία,
• Το ότι υπηρέτησε την ιατρική επιστήμη και την πολιτική με αίσθημα
ευθύνης, συνέπεια, μετριοπάθεια, τιμιότητα και αποτελεσματικότητα,
• Το ότι με τη συμβολή του θεμελιώθηκε το νέο Νοσοκομείο της Ρόδου,

Σήμερα 08/05/2020 εκτάκτως
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση έκδοσης του κατωτέρω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
1. Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

Μιχαήλ Β.Σοκορέλος

NO COMMENTS