ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024 με τροφεία & ΕΣΠΑ

0
100

Γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθ. 1374/30-05-2023 (ΑΔΑ:Ω8Λ0ΟΡΘ5-0ΚΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες-οδηγίες),για την εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024, λόγω κενών θέσεων θα γίνονται δεκτές αιτήσεις νηπίων από 18/9/2023 έως και 30/9/2023.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου
https://www.dopr.gr
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου έχουν όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου, για το σχολικό έτος 2023-2024, στη διεύθυνση https://www.eservices.dopr.gr. και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και μόνο (όχι φωτογραφίες) στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων. Στις εκπρόθεσμες αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ , θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισυνάψουν το voucher, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών ορίζεται από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές και μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έως και τις 30 Απριλίου 2024, ως εκπρόθεσμες και εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 (Δ.Π.Σ.»Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ») και 22410-68053 (Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Α. Αποστόλων).
Ο Πρόεδρος του ΔΟΠ
Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

NO COMMENTS