Πληροφορίες: Βεατρίκη- Καλλιόπη Σέρβου
Ταχυδρομική Διεύθυνση:Αβέρωφ 3
Γραφείο: Διεύθυνση Τουρισμού
E mail:veatriki.servou@yahoo.gr
tourism@rhodes.gr
Τηλέφωνα: 22410 35240- 35945
Fax:22410 35315
85100 Ρόδος

Ρόδος, 21.11.2019
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2/63006
Προς: Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
και Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: «Πρόσκληση για τη σύγκληση της 1ης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με θέμα την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020.

Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε προτάσεις ή εισηγήσεις, σας παρακαλούμε να τις αποστείλετε στο e mail: tourism@rhodes.gr ή στο fax: 22410 35315 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς
Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού
και Διεθνών Σχέσεων Δήμου Ρόδου

NO COMMENTS