Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ρόδου

0
760

 

ΚΔΒΜ ΡΟΔΟΥ, 06/02/2023

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Κινηματογράφος 25 Χ
2 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
3 Τοπική Ιστορία 25 Χ
4 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
5 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ
6 Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ
7 Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α2 25 Χ
8 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 Χ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται είτε στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Ρόδου, είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvmrodou41@gmail.com

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Ταχ. Διεύθυνση: Νέα Αγορά Γρ. 41 & 46

Τηλ.: 2241025390  & 2241032722

Email:  kdvmrodou41@gmail.com

Ιστοσελίδα:   https://www.facebook.com/kdvmrodou/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

    LOGO OLA MAZI

    Για την αίτηση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

NO COMMENTS