Μετά από πρόσκληση του εντεταλμένου Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών Σπυρόπουλου Σπύρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα , Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου η πρώτη φάση της εκπαίδευσης των υπηρεσιακών της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου μας , για τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών των Οικονομικών Υπηρεσιών. Μοναδικός στόχος μας ή καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των δημοτών μας.


Η επιμόρφωση των υπαλλήλων σε νέες εφαρμογές αφορά ατομικά τον κάθε υπάλληλο καθότι βελτιώνει τις δεξιότητες του και εμπλουτίζει τις γνώσεις του αλλά και συνολικά το Δήμο γιατί παρέχει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στους Δημότες.
Την παρούσα χρονική στιγμή που βρίσκεται ο Δήμος στο στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι αναβαθμίσεις εφαρμογών εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό προκειμένου να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο πλαίσιο ψηφιακών υπηρεσιών που προστάζει η σύγχρονη εποχή. Για το λόγο αυτό, οι επιμορφώσεις και η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιούνται συχνά, με μεθοδικότητα και οργάνωση.

NO COMMENTS