Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ρόδου

0
1513

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Κινηματογράφος 25 Χ
2 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ
4 Τοπική Ιστορία 25 Χ
5 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
6 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ
7 Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ
8 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ
9 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ
10 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ
11 Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α2 25 Χ
12 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ
13 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25 Χ
14 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα– Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 Χ
15 Φωτογραφία 25 χ

Τα τμήματα μάθησης θα υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση). Το τμήμα Φωτογραφίας θα υλοποιηθεί δια ζώσης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Ταχ. Διεύθυνση: Νέα Αγορά Γρ. 41 & 46 Τηλ.: 2241025390 & 2241032722
Email: kdvmrodou41@gmail.com Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/kdvmrodou/
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_10_22

NO COMMENTS