Την ασφαλή είσοδο και έξοδο ΑμΕΑ και παιδικών καροτσακίων από τις πύλες της Μεσαιωνικής πόλης, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου και των συνεργατών του, υλοποίησε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη.


Την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, ξεκίνησαν με ιδία μέσα, εργασίες διαμόρφωσης των εισόδων/εξόδων των πυλών της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, για την πρόσβαση ΑμΕΑ και παιδικών καροτσακίων, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν εμπόδια σε διάταξη Π, για την αποτροπή εισόδου οχημάτων από τα πεζοδρόμια της Μεσαιωνικής πόλης. Για την ομαλή διέλευση των ΑμΕΑ και των παιδικών καροτσακίων, κατασκευάζονται οι απαιτούμενες κλίσεις στα οδοστρώματα/πεζοδρόμια (ράμπες) και συγκεκριμένα με την αρωγή των δημοτικών υπάλληλων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Αντιδημάρχου.


Στα σημεία των ραμπών σχεδιάστηκε και ειδική σήμανση διέλευσης ΑμΕΑ και παιδικών καροτσακίων, σε μία προσπάθεια έμπρακτης στήριξης των ατόμων με κινητικά προβλήματα, των οικογενειών της Ρόδου, αλλά και εν γένει των πεζών.


Τις εργασίες επόπτευσε προσωπικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS