Ολοκληρώνεται η  προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 441.996,28 Ευρώ.
Σύντομα, μέσα από το σύστημα θα είναι δυνατή η μίσθωση των 52 διαθέσιμων ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς τη παρουσία προσωπικού.
Οι πολίτες θα μπορούν μέσα από σχετική εφαρμογή να μισθώνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για τη χρήση των ποδηλάτων.

NO COMMENTS