Ανταποκρίθηκαν οι νέοι στην πρόσκληση που απεύθυνε προς στους εκπροσώπους των μαθητών, ο εντεταλμένος πληροφορικής και νέων τεχνολογιών του δήμου Ρόδου κ. Σπυρόπουλος Σπύρος.


στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών για τις νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που διαθέτει και για να συνδέσει τους νέους με τις λειτουργίες του κράτους και της κοινωνίας.
Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν οι πρόεδροι των δεκαπενταμελών από όλα σχεδόν τα Λύκεια του νησιού και τους προβλήθηκε μία παρουσίαση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών που αξιοποιεί ο δήμος, «με σκοπό τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των υπηρεσιών του, προς όφελος των δημοτών .

NO COMMENTS