Ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο τακτοποίησης σχολικών κτηρίων της Ρόδου

0
115

Με ταχείς διαδικασίες ξεκίνησε το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας Δόμησης τις ενέργειες τακτοποίησης των σχολικών κτηρίων της Ρόδου, κατόπιν της απόφασης του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου. Το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας, ολοκλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας τακτοποίησης εκατόν τριάντα (130) σχολικών κτηρίων της Ρόδου, βάσει των όσων προβλέπει ο σχετικός Νόμος 4495/2017.

Κατόπιν της υπ’ αρ. 4671 απόφασης του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη με αρ. πρωτ. 2/53663, με την οποία ανατέθηκε στην Υπηρεσία Δόμησης η αρμοδιότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των σχολικών κτηρίων του Δήμου Ρόδου, κατά προτεραιότητα, καθώς και κάθε άλλου δημοτικού κτιρίου, που μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση τακτοποίησης εντός της τιθέμενης από το Νόμο προθεσμίας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ανέθεσε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2/54974/2019 απόφασή του, σε δέκα (10) υπηρεσιακούς, την υπαγωγή σε ρύθμιση των σχολικών μονάδων της Ρόδου, το πρώτο στάδιο της οποίας ολοκληρώθηκε σήμερα.

Οι υπηρεσιακοί, βάσει των σχετικών οδηγιών, προχώρησαν στη δημιουργία καρτέλας για εκατόν τριάντα (130) σχολικά κτήρια που αφορούν σε εκατόν ογδόντα (180) σχολικές μονάδες, καταγράφοντας το γεωγραφικό τους προσδιορισμό και αποδίδοντας το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησής τους – ατελώς – βάσει των όσων προβλέπει ο Ν.4495/2017.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ευχαριστεί δημόσια το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας, για την ταχεία και ουσιαστική του δράση, ενώ τονίζει προς ενημέρωση των πολιτών της Ρόδου πως «πρόκειται για μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία που αποτελεί αποτέλεσμα αδράνειας ετών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

NO COMMENTS